ISPITI TEORIJSKOG DELA ZA STICANJE
VAZDUHOPLOVNIH DOZVOLA I OVLAŠĆENJA
PPL(A)


Test iz svakog predmeta sastoji se od 20 pitanja.

Kandidat je položio proveru znanja ako tačno odgovori na najmanje 75% pitanja.

Ime i Prezime


e-mail


Odaberite željeni ispit:

          

          

          

Verzija: 1.4
Ukoliko ste uočili neku grešku ili imate sugestije pošaljite email na ovu adresu i ne zaboravite da navedete na koji ispit i koje pitanje se odnosi.


Napomena: Ovo nije zvaničan ispit, niti je ova stranica na bilo koji način povezana sa Direktoratom za Civilno Vazduhoplovstvo Republike Srbije. Pitanja koja se koriste u ovom tekstu su preuzeta sa zvaničnog sajta direktorata i od ukupno 150 pitanja za svaki predmet nasumično se odabira 20 pitanja za svaki pojedinačan ispit.